Ye Bik Gayi Hai Gormint Memes Goes Viral Internationally